دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

آمار بازدیدهای زیربخش : 1323029
بازدیدهای ۲۴ ساعت گذشته: 785
کاربران حاضر در پایگاه: 0
 آخرین تاریخ به روزرسانی پایگاه:
1400/12/24

اهداف مدیریت آمار

 | تاریخ ارسال: 1396/1/5 | 
اهداف مدیریت آمار 
 • وجوه نیروهای  متخصص با تجربه کافی
 • وجود ساختار تشکیلات مصوب مناسب
 • تعهد کاری کارشناسان
 • سطح پاسخ گویی بالا به نیاز ارباب رجوع به صورت تخصصی
 • وجود پایشگر( مانیتورینگ ) فنی
 • تولید نشریات آماری دوره ای ( وب و کتابچه)
 • وجود فرآیند های کاری مشخص و اصلاح و بازنگری آن ها در زمان های دوره ایی
 • وجود فرمهای ثابت و الکترونیکی با گردش کاری مشخص و قابل پیگیری جهت ارائه خدمات
 • وجود گزارش های تحت وب بیمارستانی
 • وجود کمیته های تخصصی جهت بررسی و تصمیم گیری پیرامون نیازهای واحد
 • وجود داشبورد اطلاعات مدیریتی بر روی بانک های اطلاعاتی
 • وجود برنامه عملیاتی مدونCAPTCHA