دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

آمار بازدیدهای زیربخش : 1322973
بازدیدهای ۲۴ ساعت گذشته: 753
کاربران حاضر در پایگاه: 1
 آخرین تاریخ به روزرسانی پایگاه:
1400/12/24

شرح وظایف

 | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 

شرح وظایف

  • اصلاح بانکهای اطلاعاتی
  • بارگذاری کلیه اقلام اطلاعاتی در سایتهای آماری
  • تهیه سالنامه و نشریات آماری بر اساس اطلاعات موجود
  • تهیه داشبوردهای مدیریتی جهت معاونتهای مختلف به منظور حداکثر بهره برداری از امکانات و قابلیتهای موجود دانشگاه
  • بررسی معیارها، طبقه بندی ها و جداول مورد لزوم
  • تهیه دستوالعمل مربوط به استخراج آمار
  • تهیه و بررسی گزارشات ماهانه تهیه شده حاوی پیشرفت کار، تجزیه و تحلیل تحولات و تغییرات زمانی درباره هر یک از موضوعات مورد بررسی و پاسخگویی به کلیه مکاتبات مربوط به اداره آمار
  • ارائه اطلاعات از طریق وب سایت دانشگاه و بروز رسانی مداوم سایت اداره آمار دانشگاه
  • برگزاری کارگاه های آموزشی و گردهمایی کارشناسان آمار مراکز تحت پوشش دانشگاهCAPTCHA