دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

آمار بازدیدهای زیربخش : 1322977
بازدیدهای ۲۴ ساعت گذشته: 755
کاربران حاضر در پایگاه: 1
 آخرین تاریخ به روزرسانی پایگاه:
1400/12/24

ایجاد محتوا و بالا بردن رنکینگ سایت

 | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 
قابل توجه مسئولین محترم وب سایت های زیرمجموعه دانشگاه علوم پزشکی ایران

برای ایجاد محتوا و بالا بردن رنکینگ سایت دانشگاه ،لطفا نسبت به انجام موارد مرتبط اقدام شود.

1-فراگذاری قوانین،مقررات ،تصویب نامه ها و رویه ها
2-استانداردها ،معیارها و شاخص های مورد عمل
3-مراحل مختلف اخذ مجوز و موافقت اصولی ،مفاصا حساب ،تسهیلات اعطایی،نقشه های تفصیلی و ....
4-اعلام تخلفات و گزارش جرایم مختلف به مراجع قضایی و اداری (تخلفات ماده 13 ،تعزیرات ،ماده5 ،ماده 15 ،ماده 22 و ماده 24)
5-گزارش در خصوص عدم فعالیت اقتصادی در حوزه های پیش بینی نشده در وظایف و اختیارات قانونی
6-گزارش فعالیت های اقتصادی مستقیم و غیر مستقیم به سازمان امور مالیاتی
7-فهرست فعالیت های مجاز و غیر مجاز
8-اساسنامه فعالیت اقتصادی
9-پژوهش های صورت گرفته توسط دانشگاه
10-تاییدیه شورای عالی انفورماتیک در خصوص نرم افزار های مالی مورد استفاده
11-فهرست نرم افزارهای اداری و مالی خاص مورد استثناء موضوع تبصره 1 ماده21
12-جدول حصول اطمینان از اصالت های نرم افزارهای مورد استفاده با استانداردهای تعیین شده (توسط ذی حسابان ،حسابداران و بازرسان)
13-آمار گزارش نرم افرارهای فاقداصالت موضوع ماده 22 به مراجع نظارتی
14-ابلاغ الزام گزارش تخلفات موضوع ماده 24 به کارکنان
15-اطلاع رسانی مناسب به ارباب رجوع در خصوص تکالیف مقرر در ماده 24
16-مکانیزه کردن مکاتبات مالی
17-تاییدیه شورای عالی انفورماتیک در خصوص سامانه مکانیزه پاسخگوئی به شکایات مورد استفاده
18-فهرست شکایت های واصله از طریق سامانه مکانیزه پاسخگوئی به شکایات و اخرین وضعیت آن
19-تشویق کارکنان بر اساس موضوع ماده 26
20-ماموریت های دانشگاه
21-شرح وظایف دانشگاه و واحدهای مربوط
22-محاسبات مربوط به مالیات ها ،عوارض و حقوق دولت
23-مراحل مربوط به واردات و صادرات
24-گزارش اجرای دستورالعمل بند ج ماده 8 توسط اشخاص مشمول
25-گزارش فروش کالا و خدمات به سازمان امور مالیاتی
26-آمار گزارش های اظهار خلاف واقع به مراجع قضائی
27-راه اندازی سامانه مکانیزه پاسخگوئی به شکایات
28-فهرست شکایت های واصله و آخرین وضعیت آن
29-اجرای برنامه های آموزش عمومی و اطلاع رسانی این قانون
30-ارائه برنامه های اجرایی و ساز و کارهای مناسب مربوط به کنترل و اجرای این قانون

CAPTCHA