پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران- اطلاعیه ها
کارگاه آموزشی فوریت های هسته ای و پرتویی ویژه کارکنان اورژانس برگزار می شود

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/3/1 | 
کارگاه آموزشی فوریت های هسته ای و پرتویی ویژه کارکنان اورژانس برگزار می شود

نشانی مطلب در وبگاه پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران:
http://iums.ac.ir/find.php?item=5.45941.132852.fa
برگشت به اصل مطلب