پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران- انتصابات
انتصاب سرپرست مرکز آموزشی درمانی فیروزآبادی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/3/1 | 

انتصاب سرپرست مرکز آموزشی درمانی فیروزآبادی
رییس دانشگاه علوم پزشکی ایران دکتر علی طیبی را به عنوان سرپرست مرکز آموزشی درمانی فیروزآبادی منصوب کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه؛ در حکم سرپرست جدید مرکز آموزشی درمانی فیروزآبادی آمده است: امید است با استفاده از ظرفیتهای قابل توجه آن مرکز، بکارگیری خرد جمعی و جلب مشارکت اعضای هیات علمی، پزشکان و کارکنان خدوم آن واحد، ضمن بهره مندی از روش های نوین مدیریت، رعایت عدالت و تقوی الهی درجهت ارائه خدمات مطلوب به بیماران نیازمند و تحقق اهداف دانشگاه موفق و موید باشید.
نشانی مطلب در وبگاه پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران:
http://iums.ac.ir/find.php?item=5.31444.132848.fa
برگشت به اصل مطلب