پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران- انتصابات
انتصاب سرپرست بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا(س) رباط کریم

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/2/18 | 
انتصاب سرپرست بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا(س) رباط کریم

رییس دانشگاه علوم پزشکی ایران دکتر پیمان کمالی حکیم را به عنوان سرپرست بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا(س) رباط کریم منصوب کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه؛  در حکم سرپرست جدید بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا(س) رباط کریم آمده است:
امید است با استفاده از ظرفیت‌های قابل توجه آن مرکز، بکارگیری خرد جمعی و جلب مشارکت پزشکان و کارکنان خدوم آن واحد، ضمن بهره مندی از روش‌های نوین مدیریت، رعایت عدالت و تقوای الهی در جهت ارائه خدمات مطلوب به بیماران نیازمند و تحقق اهداف دانشگاه موفق و موید باشید.
نشانی مطلب در وبگاه پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران:
http://iums.ac.ir/find.php?item=5.31444.132448.fa
برگشت به اصل مطلب