پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران- گزارش تصویری
متولد قرن پانزدهم

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/1/1 | 
متولد قرن پانزدهم
بر اساس تقویم خورشیدی ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ آخرین روز قرن چهاردهم و یکم فروردین ۱۴۰۱ آغاز قرن پانزدهم است. کودکان متولد شده بعد از تحویل سال به عنوان کودکان قرن جدید نام برده می شوند. تصاویر این گزارش از کودکان متولد شده پس از تحویل سال ۱۴۰۱در بیمارستان حمایت مادران شهید اکبر آبادی تهران به ثبت رسیده است.
عکس: حسن شیروانی
 • 17
 • 16
 • 15
 • 14
 • 13
 • 12
 • 11
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
نشانی مطلب در وبگاه پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران:
http://iums.ac.ir/find.php?item=5.31343.131059.fa
برگشت به اصل مطلب