پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران- روابط عمومی
به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد:  تعیین اولویت کالاهای اساسی مشمول هدفمندی یارانه در جلسه کارگروه تخصصی امنیت غذا و تغذیه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/3/6 | 
به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد:
 تعیین اولویت کالاهای اساسی مشمول هدفمندی یارانه در جلسه کارگروه تخصصی امنیت غذا و تغذیه
جلسه کارگروه تخصصی امنیت غذا و تغذیه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی  با هدف بررسی و تعیین کالاهای اساسی مشمول هدفمندی یارانه ها و سبد غذایی در دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه: یکصد و هفدهمین جلسه کارگروه تخصصی امنیت غذا و تغذیه همزمان با روز مقاومت و ایثار، سوم خرداد ۱۴۰۱ و با حضور رییس دبیرخانه  شورای عالی سلامت و امنیت غذایی وزارت بهداشت و سایر  نمایندگان سازمان های اجرایی در دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد.
 این جلسه با دستور کار بررسی پیشنهادات علمی و عملیاتی در خصوص تعیین کالاهای اساسی اولویت دار آحاد جامعه و سبدهای غذایی سازمان های حمایت گر ویژه کودکان و مادران باردار و شیرده تشکیل شد.
دکتر محمد اسماعیل مطلق؛ رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذا وزارت بهداشت ضمن تقدیر از ریاست دانشگاه علوم پزشکی ایران و اعضای کارگروه خاطر نشان کرد: با توجه به نظر مساعد هیئت دولت، فرصت خوبی برای خدمت رسانی به مردم پیش آمده است، لذا پیشنهادهای عملیاتی در حوزه هدفمند سازی یارانه و تعیین اولویت های سبد غذایی جمع آوری و به مقام عالی وزارت بهداشت برای طرح در جلسه هیئت دولت تقدیم می شود.
  سپس دکتر فاطمه رضوان مدنی؛ رئیس دبیرخانه شورای  سلامت و امنیت غذایی دانشگاه علوم پزشکی ایران با بیان این مطلب که یکی از ابزارهای دسترسی به عدالت اجتماعی، حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه و اعمال سیاست های حمایتی است، افزود: یکی از این حمایتها، اقدام جدید دولت در تخصیص یارانه ها  است.
دکتر رضوان مدنی بیان کرد: با توجه به نوع کالاهایی که دولت تصمیم به تغییرنحوه تخصیص یارانه آنهاگرفته، مسئله امنیت غذایی و تاثیرپذیری آن از این تغییرات، بطورجدی مطرح است.
 وی گفت: باتوجه به مسائل فوق و نقش انکار ناپذیر اساتید، متخصصان و صاحب نظران در تعیین کالاهای اساسی مشمول هدفمندی یارانه ها و ارائه پیشنهادهای عملیاتی به دولت، این کارگروه تشکیل شد.
دکتر رضوان مدنی با اشاره به این نکته که امنیت غذایی مردم به عنوان اولویت مشترک دولت و مجلس است، افزود: حراست از امنیت غذایی در دستور کار وزرای اقتصاد و کشاورزی قرار گرفته است.
در ادامه جلسه دکتر صادقی؛ نماینده وزارت بهداشت  در زمینه مدل مفهومی ارتباط امنیت غذایی با کووید ۱۹، تغییرات اقلیمی، جایگاه  امنیت غذا و تغذیه در ایران، پیامدهای ناامنی غذایی و طراحی سبد غذایی مطلوب سخنرانی کرد.
گفتنی است  نمایندگان سازمان هدفمند سازی یارانه ها، وزارت بهداشت و رفاه، فرهنگستان علوم پزشکی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و سایر سازمان های اجرایی در این جلسه حضور وبه بیان نقطه نظرات پرداختند.


پایان مطلب//
مرضیه ره نورد 
نشانی مطلب در وبگاه پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران:
http://iums.ac.ir/find.php?item=5.31233.132930.fa
برگشت به اصل مطلب