پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران- روابط عمومی
در دیدار سفیر غنا با رئیس دانشگاه ایران مطرح شد: گسترش همکاری های بین المللی در کشور غنا

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/2/20 | 
در دیدار سفیر غنا با رئیس  دانشگاه ایران مطرح شد:
گسترش همکاری های بین المللی در کشور غنا

مسئولان دانشگاه علوم پزشکی ایران در زمینه گسترش همکاری های بین المللی با سفیر کشور غنا بحث و تبادل نظر کردند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه: به منظور توسعه همکاری های بین المللی آموزشی و پژوهشی ,  جلسه ای با حضور مسئولان دانشگاه علوم پزشکی ایران و سفیر کشور غنا در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ برگزار شد و در خصوص تفاهم نامه مشترک بحث و بررسی شد.
در ابتدا دکتر مهدی مقتدایی، معاون بین الملل دانشگاه علوم پزشکی ایران گزارشی در خصوص توانمندی های دانشگاه ارائه کردند.
سپس اریک اووسو بواتنگ؛ سفیر غنا پس از بررسی پیش نویس تفاهم نامه به ارائه پیشنهاداتی در ز مینه همکاری های مشترک پرداخت.
وی ضمن اشاره به تفاهم نامه وزارت بهداشت و آموزش پزشکی که در کمیسیون مشترک ایران و غنا مورخ ۲۷-۲۸ اردیبهشت ماه سال جاری مطرح خواهد شد، از دانشگاه درخواست داشت تا  دانشگاه علوم پزشکی ایران به عنوان یکی از کارگزاران اجرایی  همکاری های آموزشی دو کشور معرفی شود.
سفیر غنا اظهار کرد: که در صورت نهایی شدن این تفاهم نامه ، دانشگاه  علوم پزشکی ایران می تواند در زمینه آموزش پزشکی و تبادل دانشجو و اساتید با دانشگاه غنا تفاهم نامه همکاری امضاء کند.
اریک اووسو بواتنگ بیان کرد: با توجه به استقبال پزشکان از درمان بیماران و عدم وجود ظرفیت های کافی در زمینه آموزش پزشکی در غنا ، این تفاهم نامه می تواند به عنوان فرصتی ارزشمند در راستای آموزش دانشجویان در کشور ایران  باشد.
وی افزود: همچنین با توجه به رتبه بالای دانشگاه علوم پزشکی ایران ، این دانشگاه می تواند به فعالیت در حوزه آموزش کادر پزشکی و پیراپزشکی در کشور غنا بپردازد.
 در ادامه، سفیر کشور غنا خواستار فراهم کردن بستر مناسب در کشور ایران برای ادامه تحصیل دانشجویان کشور غنا که پیش از رخداد های اخیر اوکراین در آن کشور تحصیل می کردند ، شدند. در همین راستا دانشگاه علوم پزشکی ایران قول بررسی موضوع و همکاری را داد .
وی، تاسیس دانشگاه مجازی دانشگاه علوم پزشکی ایران در کشور غنا را مناسب ارزیابی کرده و قول همکاری داد.    
گفتنی است در این جلسه دکتر عبدالرضا پازوکی؛ رئیس دانشگاه، اریک اووسو بواتنگ؛ سفیر غنا، دکتر مهدی مقتدائی؛ معاون بین الملل و دکتر ملکی ؛مدیر توسعه امور بین الملل حضور داشتند.

پایان مطلب//

نشانی مطلب در وبگاه پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران:
http://iums.ac.ir/find.php?item=5.31233.132529.fa
برگشت به اصل مطلب