پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران- روابط عمومی
بیمارستان شهریار در مدت یک سال آینده با پیگیری رئیس جمهور تکمیل می شود

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/2/4 | 
بیمارستان شهریار در مدت یک سال آینده با پیگیری رئیس جمهور تکمیل می شود
رئیس جمهور از پروژه نیمه تمام بیمارستان ۳۱۳ تختخوابی امام خمینی شهریار که احداث آن ۳۰ سال پیش آغاز شده بود، بازدید کرد و از مسئولین وزارت بهداشت و درمان خواست تا یک سال آینده زمینه افتتاح آن را فراهم کنند.
 به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، سید ابراهیم رئیسی در ادامه برنامه‌های سفر به شهرستان‌های غرب استان تهران طی بازدید از بیمارستان نیمه تمام امام خمینی شهریار، در گفت وگو با پیمانکار و مسئولین وزارت بهداشت و درمان، از مشکلات و موانع تکمیل و معطلی ۳۰ ساله مطلع شد.
رئیس جمهور معطلی ۳۰ ساله برای افتتاح پروژه‌هایی مانند بیمارستان شهریار را غیرقابل قبول دانست و اظهار داشت: امروز پروژه‌های نیمه تمام بسیاری در سراسر کشور به شکل نامناسبی مقابل دیدگان مردم قرار دارد که ضرورت دارد به سرعت آنها را سروسامان دهیم.
رئیسی در ادامه با تاکید بر اینکه در مدت زمان کمتر از یک سال این بیمارستان باید تکمیل شود از وزارت بهداشت و درمان خواست تا همزمان روند جذب نیرو و تأمین تجهیزات بیمارستان را شروع کند تا همز‌مان با تکمیل بیمارستان زمینه افتتاح کامل آن فراهم شود.
پایان مطلب//
نشانی مطلب در وبگاه پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران:
http://iums.ac.ir/find.php?item=5.31233.132030.fa
برگشت به اصل مطلب