پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران- روابط عمومی
سومین کارگاه آموزشی تدوین برنامه استراتژیک دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/1/31 | 
سومین کارگاه آموزشی تدوین برنامه استراتژیک دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی ایران در این کارگاه به نحوه تدوین و برنامه عملیات استراتژیک دانشگاه علوم پزشکی ایران پرداخت.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران، دکتر سید حسام سیدین در سومین کارگاه آموزشی تدوین برنامه استراتژیک دانشگاه اظهار داشت: برنامه عملیاتی و پیاده سازی استراتژیک دانشگاه علوم پزشکی ایران تا اواخر اردیبهشت نهایی و ابلاغ می شود.
سیدین ادامه داد: پیش نیازهای برنامه عملیات استراتژیک دانشگاه علوم پزشکی ایران در بخش های مربوطه انجام شده است، و دو کار از جمله تهیه اهداف اختصاصی در هفت بند و همچنین شناسایی استراتژی تحقق اهداف در حال نهایی شدن است.
سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی ایران ادامه داد: استراتژی یک نگاه بلند مدت برای رسیدن به اهداف است که اجرای آن نیز زمان می برد که یکی از اهداف استراتژی کاهش هزینه های دانشگاه علوم پزشکی ایران است.
سیدین با تشریح تهدیدات، فرصت ها و نقاط ضعف و قوت برنامه استراتژیک دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: یکی از مهمترین مولفه های این برنامه، شاخص های برنامه استراتژیک دانشگاه است که می توان به مولفه هایی چون حوزه پرستاران و فضای فیزیکی اشاره کرد.
پایان مطلب//
نشانی مطلب در وبگاه پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران:
http://iums.ac.ir/find.php?item=5.31233.131940.fa
برگشت به اصل مطلب