دانشکده طب ایرانی- گزارش صبحگاهی
وبینار گزارش صبحگاهی دکتر صولتی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/4/6 | 
وبینار گزارش صبحگاهی دکتر صولتی با موضوع احتباس طمث، اختناق رحم یکشنبه ۶ تیر ۱۴۰۰ برگزارشد.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده طب ایرانی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=286.45755.118698.fa
برگشت به اصل مطلب