دانشکده طب ایرانی- گزارش صبحگاهی
وبینار گزارش صبحگاهی دکتر میرحسینی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/3/23 | 
وبینار گزارش صبحگاهی دکتر میرحسینی با موضوع اضافه وزن یکشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۰ برگزارشد.فایل صوتی این جلسه در کانال روابط عمومی بارگذاری خواهد شد. 
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده طب ایرانی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=286.45755.117957.fa
برگشت به اصل مطلب