دانشکده طب ایرانی- گزارش صبحگاهی
گزارش صبحگاهی با موضوع بحث آزاد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/3/2 | 
وبینار گزارش صبحگاهی با موضوع بحث آزاد یکشنبه تاریخ ۲خرداد ۱۴۰۰ برگزار شد.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده طب ایرانی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=286.45755.116921.fa
برگشت به اصل مطلب