دانشکده طب ایرانی- آموزش مداوم
فایل های وبینار تبیین پرفشاری خون از دیدگاه طب سنتی ایرانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/5/29 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده طب ایرانی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=286.28015.104875.fa
برگشت به اصل مطلب