بیمارستان شهید هاشمی نژاد- بسته آموزشی مدیریت
گروه آموزش مدیریت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/4/31 | 

کارشناسی

  • مدیریت بیمارستانی
  • مدارک پزشکی
     

کاردانی

  • مدارک پزشکی
نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان شهید هاشمی نژاد:
http://iums.ac.ir/find.php?item=283.46615.103793.fa
برگشت به اصل مطلب