بیمارستان شهید هاشمی نژاد- بسته آموزشی پزشکی
گروه های آموزش پزشکی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/4/23 | 

Fellowship training

Residency Training

 • Residency in urologic surgery
 • Rotating residents in internal medicine / cardiology
 • Rotating residents in radiology
 • Rotating residents in pathology
 • Rotating residents in nuclear medicine
 • Rotating residents in general surgery
 • Rotating residents in obstetrics and gynecology
 • Rotating residents in anesthesiology

Rotating Internship

 • Rotating internship in urology
 • Rotating internship in nephrology

Clerkship

 • Clerkship in radiology
نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان شهید هاشمی نژاد:
http://iums.ac.ir/find.php?item=283.46612.103465.fa
برگشت به اصل مطلب