بیمارستان شهید هاشمی نژاد- گروه های آموزشی
گروه های آموزشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/6/15 | 
ردیف عنوان دپارتمان مسئول دپارتمان شماره تماس پست الکترونیک
۱ اورولوژی دکتر مسعود اعتمادیان ۸۱۱۶۳۰۰
۲ نفرولوژی دکتر شهرزاد عصاره ۸۱۱۶۳۰۰
۳ پاتولوژی دکتر مریم ابوالحسنی ۸۱۱۶۵۱۷ abolhasani.m[at]iums.ac.ir
۴ رادیولوژی دکتر سید مرتضی باقری ۸۱۱۶۳۰۰

نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان شهید هاشمی نژاد:
http://iums.ac.ir/find.php?item=283.32680.54414.fa
برگشت به اصل مطلب