بیمارستان شهید هاشمی نژاد- مددکاری اجتماعی
مددکاری اجتماعی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/2/23 | 

مسئول واحد : لیلا قنبری
کارشناس واحد : عطیه آرام

تلفن تماس : ۸۱۱۶۲۹۹
 
این واحد از لحاظ چارت سازمانی تحت نظر مدیریت مرکز  به همراه یک کارشناس مددکار اجتماعی انجام وظیفه می نماید و ساعت کار این واحد از ساعت ۷:۳۰ صبح لغایت ۱۴:۳۰ می باشد.رسالت اصلی این واحد راهنمایی ، مساعدت و تسهیل در روند درمان بیماران است.

ازجمله فعالیت های این واحد می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

 • دریافت دستور و برنامه کار از سرپرست مربوطه
 • رعایت اصل تکریم ارباب رجوع
 • همکاری و تعامل با واحد حقوق گیرندگان خدمت در روند رسیدگی به شکایات
 • جذب کمک های مردمی و خیرین و نهادهای ذی ربط
 • هکاری و تعامل با سایر بخش های سرپایی و بستری
 • تهیه گزارش لازم در زمینه توان مالی مددجویان و مشارکت در تامین هزینه های درمانی بیمارستان
 • انجام ویزیت روزانه بیماران بستری جهت بررسی مشکلات اجتماعی ،اقتصادی و ... (راند بخش های بستری )
 • راهنمایی و هدایت بیماران فاقد بیمه درمانی،مهاجر و اتباع خارجی ، بیماران معرفی شده از بهزیستی ، کمیته امداد، معاونت درمان و ...
 • مشارکت در ارائه خدمات درمانی به بیماران مراجعه کننده خاص و آسیب پذیر اجتماعی (کودک آزاری ، سالمند آزاری و...) از طریق همکاری با اورژانس اجتماعی و نماینده حقوقی بیمارستان
 • انتقال دانش و تجربیات به کارکنان مرتبط با حوزه کاری
   

نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان شهید هاشمی نژاد:
http://iums.ac.ir/find.php?item=283.32519.53999.fa
برگشت به اصل مطلب