معاونت بهداشتی- فیلم
فیلم

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/8/9 | 
ردیف عنوان دانلود
1

گزارش فعالیت های حوزه معاونت بهداشتی در هفته ملی سلامت بانوان ایران(30-24 مهرماه 96)

2

گزارش فعالیت های حوزه معاونت بهداشتی در هفته سلامت روان (30-24 مهرماه 96)

3 مراسم پاسداشت ذخایر انسانی کشور در برنامه کم کاری تیروئید بدو تولد در دانشگاه علوم پزشکی ایران با حضور سرکار خانم دکتر شهین یاراحمدی ریاست محترم اداره غدد وزارت بهداشت
4 گزارش فعالیت های صورت گرفته به مناسبت روزجهانی تخم مرغ (17 مهر 1397 )- گروه بهبود تغذیه جامعه دانشگاه ایران
5 گزارش فعالیت های صورت گرفته به مناسبت روزجهانی غذا (24 مهر 1397 )- گروه بهبود تغذیه جامعه دانشگاه ایران

 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت بهداشتی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=27.33612.56973.fa
برگشت به اصل مطلب