معاونت بهداشتی- فیلم
فیلم

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/8/9 | 
ردیف عنوان دانلود
1

گزارش فعالیت های حوزه معاونت بهداشتی در هفته ملی سلامت بانوان ایران(30-24 مهرماه 96)

AWT IMAGE
2

گزارش فعالیت های حوزه معاونت بهداشتی در هفته سلامت روان (30-24 مهرماه 96)

AWT IMAGE
3 مراسم پاسداشت ذخایر انسانی کشور در برنامه کم کاری تیروئید بدو تولد در دانشگاه علوم پزشکی ایران با حضور سرکار خانم دکتر شهین یاراحمدی ریاست محترم اداره غدد وزارت بهداشت AWT IMAGE
4 گزارش فعالیت های صورت گرفته به مناسبت روزجهانی تخم مرغ (17 مهر 1397 )- گروه بهبود تغذیه جامعه دانشگاه ایران AWT IMAGE
5 گزارش فعالیت های صورت گرفته به مناسبت روزجهانی غذا (24 مهر 1397 )- گروه بهبود تغذیه جامعه دانشگاه ایران

 
AWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه معاونت بهداشتی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=27.33612.56973.fa
برگشت به اصل مطلب