معاونت بهداشتی- تصاویر
برگزاری جشن بزرگ بسیج ملی کنترل فشارخون بالا

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/5/2 | 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت بهداشتی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=27.33611.87062.fa
برگشت به اصل مطلب