معاونت بهداشتی- لینک های خانواده
تغذیه در دوران های مختلف زندگی و بیماری های متابولیک

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/8/18 | 
ردیف عنوان دانلود
۱ بسته آموزشی تغذیه جهت کارشناس تغذیه AWT IMAGE
۲ بسته آموزشی تغذیه جهت مراقبین سلامت AWT IMAGE
۳ بسته آموزشی تغذیه جهت پزشک AWT IMAGE
۴ بسته آموزشی تغذیه تکمیلی AWT IMAGE
۵ بسته خدمتی تغذیه AWT IMAGE
۶ تغذیه در دوران ۰ تا ۵ سال (برنامه پیشگیری و کنترل اضافه وزن و چاقی در کودکان زیر ۵ سال) AWT IMAGE
۷ تغذیه در دوران ۵ تا ۱۸ سال (برنامه پیشگیری و کنترل اضافه وزن و چاقی در نوجوانان) AWT IMAGE
۸ تغذیه در دوران جوانی AWT IMAGE
۹ تغذیه و سلامت سالمندان AWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه معاونت بهداشتی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=27.30975.61340.fa
برگشت به اصل مطلب