دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • بیماران و مراجعین
  • فراگیران
  • کارکنان

بایگانی بخش بسته آموزشی پزشکی

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 4 | تعداد کل بازدید های مطالب: 13,302 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
سه شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۹ -

Surgical fellowship in endourology

img_yw_news
سه شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۹ -

Surgical fellowship in renal transplantation

img_yw_news
سه شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۹ -

Medical fellowship in adult nephrology

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۹ -

گروه های آموزش پزشکی