دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • واکسیناسیون مادران باردار
  • مطالب آموزشی حوزه سلامت
  • نشانی مراکز و پایگاه های سلامت تحت پوشش
  • لیست کشیک مراکز غربالگری نوزادان
  • سامانه های مرتبط
  • راهنمای مراجعین
بایگانی بخش عمومی

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 88 | تعداد کل بازدید های مطالب: 242,326 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

سالک

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

تب خونریزی دهنده

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

هاری

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

دیفتری

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

سیاه سرفه

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

سمینار کورونا ویروس

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

آموزش

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

تب مالت

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

ابولا

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

زیکا ویروس

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

سمینار سرخک

صفحه 4 از 4    
4
بعدی
آخرین