دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • واکسیناسیون مادران باردار
  • مطالب آموزشی حوزه سلامت
  • نشانی مراکز و پایگاه های سلامت تحت پوشش
  • لیست کشیک مراکز غربالگری نوزادان
  • سامانه های مرتبط
  • راهنمای مراجعین
بایگانی بخش عمومی

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 88 | تعداد کل بازدید های مطالب: 242,201 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

ضوابط و مقررات ملی

img_yw_news
شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

یونیزان

img_yw_news
شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۷ -

برگزاری سومین کارگاه کشوری احیای پایه کودکان و شیرخواران

معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران، سومین کارگاه کشوری احیای پایه کودکان و شیرخواران را برگزار کرد.  

img_yw_news
شنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۷ -

صحت

img_yw_news
سه شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۶ -

آگهی های مناقصه و مزایده

img_yw_news
یکشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ -

نرم افزار های مرتبط

img_yw_news
شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۶ -

دستورالعمل ها و بخشنامه های بهداشت محیط

دستورالعمل ها و بخشنامه های بهداشت محیط

img_yw_news
دوشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۶ -

فرم ها و چک لیست های مدیریت کاهش بلایا و حوادث

فرم ها و چک لیست های مدیریت کاهش بلایا و حوادث

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

سرخک

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

سالک

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

تب خونریزی دهنده

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

هاری

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

دیفتری

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

سیاه سرفه

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

سمینار کورونا ویروس

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

آموزش

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

تب مالت

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

ابولا

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

زیکا ویروس

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

سمینار سرخک

صفحه 3 از 4