دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • واکسیناسیون مادران باردار
  • مطالب آموزشی حوزه سلامت
  • نشانی مراکز و پایگاه های سلامت تحت پوشش
  • لیست کشیک مراکز غربالگری نوزادان
  • سامانه های مرتبط
  • راهنمای مراجعین
بایگانی بخش عمومی

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 88 | تعداد کل بازدید های مطالب: 242,234 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ -

فاصله گذاری های اجتماعی

img_yw_news
سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ -

اخبار کرونا اردیبهشت 99

img_yw_news
سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ -

اخبار کرونا فروردین 99

img_yw_news
دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ -

پوستر

img_yw_news
چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ -

بروشور

img_yw_news
چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ -

رسانه های آموزشی تصویری (کلیپ و ...)

img_yw_news
شنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۸ -

اخبار کرونا اسفند 98

img_yw_news
یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

بسیج ملی کنترل فشارخون بالا

img_yw_news
یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

آموزش عمومی

img_yw_news
یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

غیریونیزان

img_yw_news
شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

ضوابط و مقررات ملی

img_yw_news
شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ -

یونیزان

img_yw_news
شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۷ -

برگزاری سومین کارگاه کشوری احیای پایه کودکان و شیرخواران

معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران، سومین کارگاه کشوری احیای پایه کودکان و شیرخواران را برگزار کرد.  

img_yw_news
شنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۷ -

صحت

img_yw_news
سه شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۶ -

آگهی های مناقصه و مزایده

img_yw_news
یکشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ -

نرم افزار های مرتبط

img_yw_news
شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۶ -

دستورالعمل ها و بخشنامه های بهداشت محیط

دستورالعمل ها و بخشنامه های بهداشت محیط

img_yw_news
دوشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۶ -

فرم ها و چک لیست های مدیریت کاهش بلایا و حوادث

فرم ها و چک لیست های مدیریت کاهش بلایا و حوادث

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

سرخک

صفحه 3 از 4