دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • واکسیناسیون مادران باردار
  • مطالب آموزشی حوزه سلامت
  • نشانی مراکز و پایگاه های سلامت تحت پوشش
  • لیست کشیک مراکز غربالگری نوزادان
  • سامانه های مرتبط
  • راهنمای مراجعین
بایگانی بخش عمومی

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 88 | تعداد کل بازدید های مطالب: 242,326 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
پنجشنبه ۲۸ مرداد ۱۴۰۰ -

مطالب آموزشی کرونا

img_yw_news
دوشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۰ -

اخبار کرونا مرداد ۱۴۰۰

img_yw_news
یکشنبه ۶ تیر ۱۴۰۰ -

اخبار کرونا تیر ۱۴۰۰

img_yw_news
دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ -

گزارشات مصور صدا و سیما

img_yw_news
چهارشنبه ۵ خرداد ۱۴۰۰ -

اخبار کرونا خرداد ۱۴۰۰

img_yw_news
شنبه ۱ خرداد ۱۴۰۰ -

مراکز تجمیعی

img_yw_news
شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ -

اخبار کرونا اردیبهشت۱۴۰۰

img_yw_news
شنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۰ -

اخبار کرونا فروردین ۱۴۰۰

img_yw_news
چهارشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۹ -

اخبار کرونا اسفند ۹۹

img_yw_news
شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۹ -

کلیپ های آموزشی جمعیت

img_yw_news
شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۹ -

اخبار کرونا بهمن۹۹

img_yw_news
سه شنبه ۹ دی ۱۳۹۹ -

اخبار کرونا دی ۹۹

img_yw_news
دوشنبه ۳ آذر ۱۳۹۹ -

اخبار کرونا آذر ۹۹

img_yw_news
شنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۹ -

اخبار کرونا آبان ۹۹

img_yw_news
چهارشنبه ۲ مهر ۱۳۹۹ -

اخبار کرونا مهر ۹۹

img_yw_news
چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۹ -

اخبار کرونا شهریور ۹۹

img_yw_news
یکشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ -

اخبار کرونا مرداد۹۹

img_yw_news
چهارشنبه ۴ تیر ۱۳۹۹ -

اخبار کرونا تیر ۹۹

img_yw_news
سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ -

دیرین دیرین

img_yw_news
سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ -

اخبار کرونا خرداد 99

img_yw_news
یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ -

کلیپ های عملکردی

img_yw_news
شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ -

سایر فیلم ها

صفحه 2 از 4