دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • واکسیناسیون مادران باردار
  • مطالب آموزشی حوزه سلامت
  • نشانی مراکز و پایگاه های سلامت تحت پوشش
  • لیست کشیک مراکز غربالگری نوزادان
  • سامانه های مرتبط
  • راهنمای مراجعین
بایگانی بخش لینک های بیماریهای واگیر

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 32 | تعداد کل بازدید های مطالب: 62,583 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
یکشنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ -

اخبار اردیبهشت ۱۴۰۱

img_yw_news
چهارشنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۱ -

اخبار کرونا فروردین ۱۴۰۱

img_yw_news
یکشنبه ۵ دی ۱۴۰۰ -

اخبار کرونا دی ۱۴۰۰

img_yw_news
شنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۰ -

بیماری مننژیت

img_yw_news
شنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۰ -

مطالب آموزشی سمینارها

مطالب آموزشی سمینارها

img_yw_news
شنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۰ -

بیماری اچ آی وی و بیماری های آمیزشی

بیماری اچ آی وی و بیماری های آمیزشی

img_yw_news
شنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۰ -

بیماری های قابل پیشگیری با واکسن

بیماری های قابل پیشگیری با واکسن

img_yw_news
شنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۰ -

بیماری مالاریا

img_yw_news
شنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۰ -

ایمن سازی

img_yw_news
شنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۰ -

بیماریهای مشترک انسان و حیوان

بیماریهای مشترک انسان و حیوان

img_yw_news
شنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۰ -

عفونت های بیمارستانی

img_yw_news
شنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۰ -

بیماری آنفلوآنزا

img_yw_news
شنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۰ -

پدیکولوز

img_yw_news
سه شنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۰ -

گالری

img_yw_news
سه شنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۰ -

اخبار واکسیناسیون کرونا

img_yw_news
یکشنبه ۹ آبان ۱۴۰۰ -

سل و جذام

سل و جذام

img_yw_news
یکشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۶ -

باشگاه یاران مثبت

باشگاه یاران مثبت

img_yw_news
یکشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۶ -

مرکز زنان آسیب پذیر

مرکز زنان آسیب پذیر

img_yw_news
یکشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۶ -

مراکز مشاوره ایدز

مراکز مشاوره ایدز

img_yw_news
دوشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۶ -

بیماری اچ آی وی و بیماری آمیزشی

بیماری اچ آی وی و بیماری آمیزشی

img_yw_news
دوشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۶ -

سل و جذام

سل و جذام

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶ -

سرخجه و سرخجه مادرزادی

سرخجه و سرخجه مادرزادی

صفحه 1 از 2    
اولین
قبلی
1