دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciencesکتابخانه پردیس بین الملل
دسترسی به پایگاههای اطلاعاتی Reaxys , Ovid , Embase , ScienceDirect , Clinical Key به پایان رسیده است.   دسترسی به Scopus مجددا برقرار گردید.
گروه خدمات فنی و باز نمایی اطلاعات

 | تاریخ ارسال: 1400/4/2 | 
نام و نام خانوادگی: لیلا بهادری
رشته تحصیلی:علم اطلاعات و دانش شناسی
مقطع تحصیلی:کارشناسی ارشد
سمت شغلی:سرپرست گروه خدمات فنی و بازنمایی اطلاعات
شماره تماس:۰۲۱۸۶۷۰۵۱۰۶
ایمیل: Bahadori.liums.ac.ir
 ...........................................................................
نام و نام خانوادگی: سارا میرزا عبداله
رشته تحصیلی:کتابداری پزشکی، تربیت بدنی
مقطع تحصیلی:کارشناسی ارشد
سمت شغلی:کارشناس نمایه سازی
شماره تماس: ۰۲۱۸۶۷۰۵۰۰۶
ایمیل:  Mirzaabdollah.siums.ac.ir
 ...........................................................................
نام و نام خانوادگی: تاج خانم یوسفی
رشته تحصیلی:دیپلم علوم تجربی
مقطع تحصیلی:دیپلم
سمت شغلی:کارشناس امور فهرست نویسی
شماره تماس:۰۲۱۸۶۷۰۵۵۰۵
ایمیل:yousefitiums.ac.ir
 ...........................................................................
نام و نام خانوادگی: مینا منظم
رشته تحصیلی:دیپلم تجربی
مقطع تحصیلی:دیپلم
سمت شغلی:کارشناس امور آماده سازی و فهرست نویسی
شماره تماس:۰۲۱۸۶۷۰۵۰۰۶
ایمیل: Monazam.miums.ac.ir
  ...........................................................................
نام و نام خانوادگی: مریم رحمتی تاش
رشته تحصیلی:کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
مقطع تحصیلی:کارشناسی ارشد
سمت شغلی:کارشناس نمایه سازی
شماره تماس:۰۲۱۸۶۷۰۵۰۰۶
ایمیل:RahmatiTash.miums.ac.ir
 ...........................................................................
نام و نام خانوادگی: فهیمه فلاح عطاطلب
رشته تحصیلی:کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
مقطع تحصیلی:کارشناسی
سمت شغلی:کارشناس نمایه سازی
شماره تماس:۰۲۱۸۶۷۰۵۰۰۶
ایمیل: fallahatatalab.fiums.ac.ir
...........................................................................
 نام و نام خانوادگی: فرزانه زارع زاده
رشته تحصیلی:کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
مقطع تحصیلی:کارشناسی ارشد
سمت شغلی:کارشناس فهرست نویسی
شماره تماس:۰۲۱۸۶۷۰۵۵۰۵
ایمیل:zarezadeh.ftak.iums.ac.ir

دفعات مشاهده: 1048 بار   |   دفعات چاپ: 159 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر