دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciencesکتابخانه پردیس بین الملل
دسترسی به پایگاههای اطلاعاتی Reaxys , Ovid , Embase , ScienceDirect , Clinical Key به پایان رسیده است.   دسترسی به Scopus مجددا برقرار گردید.
گروه خدمات اطلاع پزشکی

 | تاریخ ارسال: 1400/4/1 | 
نام و نام خانوادگی: نجمه السادات نوربخش
رشته تحصیلی:مدیریت اجرایی (MBA)
مقطع تحصیلی:کارشناسی ارشد
سمت شغلی:مسئول روابط عمومی مدیریت اطلاع پزشکی و منابع علمی
شماره تماس: ۰۲۱۸۶۷۰۵۳۰۳
ایمیل:  Nourbakhsh.niums.ac.ir
 ...........................................................................
نام و نام خانوادگی: مهرانگیز پاشاپور
رشته تحصیلی:آموزش پزشکی
مقطع تحصیلی:کارشناسی ارشد
سمت شغلی:کارشناس مرجع و امانت (کتب، نشریات و پایان نامه)
شماره تماس:۰۲۱۸۶۷۰۵۲۰۶
ایمیل:  Pashapour.miums.ac.ir
 ...........................................................................
نام و نام خانوادگی: زهرا فرجی
رشته تحصیلی:علم اطلاعات و دانش شناسی
مقطع تحصیلی:دکتری تخصصی
سمت شغلی:کارشناس اطلاع رسانی و مرجع مجازی، مسئول سالن تحصیلات تکمیلی
شماره تماس:۰۲۱۸۶۷۰۵۵۰۱
ایمیل:  Faraji.ziums.ac.ir
...........................................................................
نام و نام خانوادگی: عاطفه نظری بابلی
رشته تحصیلی:روانشناسی تربیتی
مقطع تحصیلی:کارشناسی ارشد
سمت شغلی:کارشناس اطلاع رسانی منابع سمعی و بصری، مسئول سالن دیجیتال طبقه سوم کتابخانه
شماره تماس:۰۲۱۸۶۷۰۵۳۰۳
ایمیل: nazari.atiums.ac.ir
...........................................................................
نام و نام خانوادگی: لاله فروتن راد
رشته تحصیلی:علم اطلاعات و دانش شناسی
مقطع تحصیلی:دکتری تخصصی
سمت شغلی:ادمین سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی دانشگاه (eprints)، کارشناس کتابخانه 
شماره تماس:۰۲۱۸۶۷۰۵۷۰۵
ایمیل: foroutanrad.liums.ac.ir
...........................................................................
نام و نام خانوادگی: سیده حوا حسینی سالکده
رشته تحصیلی:مدیریت امور دفتری
مقطع تحصیلی:کاردانی
سمت شغلی:کارشناس کارگاه و عضویت
شماره تماس:۰۲۱۸۶۷۰۵۴۰۱
ایمیل: Hossieni.shiums.ac.ir
...........................................................................
نام و نام خانوادگی: کبری مشایخ
رشته تحصیلی:ادبیات و علوم انسانی
مقطع تحصیلی:دیپلم
سمت شغلی:کارشناس مرجع و امانت (کتب، نشریات و پایان نامه)
شماره تماس:۰۲۱۸۶۷۰۵۲۰۶
ایمیل: Mashayekh.kiums.ac.ir
...........................................................................
نام و نام خانوادگی: لیلا عبدالهی
رشته تحصیلی:کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
مقطع تحصیلی:کارشناسی ارشد
سمت شغلی:مسئول سالن طبقه چهارم کتابخانه
شماره تماس:۰۲۱۸۶۷۰۵۲۰۶
ایمیل:Abdollahi.liums.ac.ir
...........................................................................
نام و نام خانوادگی: نجمه دهقان سلماسی
رشته تحصیلی:کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
مقطع تحصیلی:کارشناسی ارشد
سمت شغلی:کارشناس مرجع و اطلاع رسانی
شماره تماس:۰۲۱۸۶۷۰۵۲۰۶
ایمیل:Najmedehghansalmasisbmu.ac.ir
...........................................................................
نام و نام خانوادگی: زهرا موذن باشی
رشته تحصیلی:
مقطع تحصیلی:دیپلم
سمت شغلی:متصدی طبقه هفتم کتابخانه
شماره تماس:۰۲۱۸۶۷۰۵۷۰۱
ایمیل: 
...........................................................................
نام و نام خانوادگی: صادق صفایی
رشته تحصیلی:دیپلم
مقطع تحصیلی:متصدی عضویت
سمت شغلی:
شماره تماس:۰۲۱۸۶۷۰۵۰۰۵
ایمیل: 
...........................................................................
نام و نام خانوادگی: یوسف صادقی کیا
رشته تحصیلی:دیپلم کامپیوتر
مقطع تحصیلی:دیپلم
سمت شغلی:کارشناس طبقه دوم کتابخانه
شماره تماس:۰۲۱۸۶۷۰۵۲۰۱
ایمیل: 
...........................................................................
نام و نام خانوادگی: مصطفی نژاد اصغری
رشته تحصیلی:مدیریت
مقطع تحصیلی:کارشناسی
سمت شغلی:کارشناس طبقه دوم کتابخانه
شماره تماس:۰۲۱۸۶۷۰۵۲۰۱
ایمیل: 


 

دفعات مشاهده: 1306 بار   |   دفعات چاپ: 212 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر