دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciencesکتابخانه پردیس بین الملل
دسترسی به پایگاههای اطلاعاتی Reaxys , Ovid , Embase , ScienceDirect , Clinical Key به پایان رسیده است.   دسترسی به Scopus مجددا برقرار گردید.
آرشیو راهنماهای آموزشی

 | تاریخ ارسال: 1399/2/10 | 
لطفاً برای مشاهده راهنماها از مرورگر Mozila Firefox استفاده نمایید. 

HTML PDF راهنمای پایگاههای اطلاعاتی کتابخانه الکترونیک
HTML PDF (Fa) Ebsco HTML PDF Web Of Science (Fa)         
HTML PDF JAMA (Fa) HTML PDF
Essential Science Indicator (Fa)         
HTML PDF (ScienceDirect (En HTML PDF JCR & Impact Factor (Fa)         
HTML PDF Primal Picture (Fa) HTML PDF ClinicalKey (Fa)         
HTML PDF ORCID (Fa) HTML PDF ISI Journals (Fa)        
HTML PDF Open Access Journals (Fa) HTML PDF  H-index (Fa)        
HTML PDF Researcher ID (Fa) HTML PDF  Google Scholar (Fa)       
HTML PDF Scopus Author Profile correction (Fa) HTML PDF   Google Scholar2 (Fa
HTML PDF VPN HTML PDF Journals And Articles Ranking (WOS,ESI,JCR)(Fa)
PDF kopernio PDF UPTODATE

(PubMed 2020 (En
(PubMed (Fa
(Proquest (Fa
(Proquest (En
(Mendeley (En
(Scopus (Fa
(UpToDate (Fa

دفعات مشاهده: 4171 بار   |   دفعات چاپ: 316 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر