دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
                         Affiliation  مركز تحقيقات چشم 
Eye Research Center, The Five
Senses Health Institute,  Rassoul
Akram 
Hospital, Iran University of
Medical Sciences, Tehran, Iran

 

گلوکوم

 | تاریخ ارسال: 1396/3/21 | 

دکتر نوید نیلفروشان
رئیس هسته تحقیقاتی گلوکوم
هسته تحقیقاتی گلوکوم

فهرست :

۱- مقدمه و کلیات

۲- چشم انداز هسته پژوهشی

۳- مأموریت هسته پژوهشی

۴- خطوط تحقیقاتی هسته پژوهشی

۵- راهکارهای بلندمدت

۶- نتایج مورد انتظار از اجرای راهبردها

۷- برنامه کوتاه مدت

۸- برنامه میان و بلند مدت

۹- ارکان هسته پژوهشی

۱۰- ترجمان دانش

مقدمه و کلیات :

بیماری گلوکوم بعنوان دومین علت ایجاد نابینایی در جهان در غالب موارد بدون علامت بوده و بیماران در مراحل پیشرفته ای از بیماری از بیماری خود مطلع می شوند. لذا این گروه از بیماران جهت پیشگیری از آسیب های بیشتر لازم است تحت درمان های دارویی و در بسیاری از مواقع درمانهای جراحی قرار گیرند. جراحی های این بیماری معمولا اثر بخشی طولانی نداشته و بعد از مدتی ممکن است منجر به ناکامی شده و لذا نیاز به جراحی های بعدی همیشه وجود دارد. ضمنا عوارض این نوع جراحی ها نیز کم نبوده و با تهدیدهای بینایی ممکن است همراه باشند. لذا در سالهای گذشته به ویژه بر روی جراحی های با عوارض کمتر و با اثربخشی بیشتر مطالعاتی انجام گرفته ولی نتایج آنها چندان امیدوار کننده نمی باشد. تمرکز بر روی این زمینه و مطالعات بیشتر می تواند کمک شایانی در آینده بر روی این گروه از بیماران باشد و هدف از تشکیل این هسته تحقیقاتی نیز نیل به این هدف  گذاشته است.

 چشم انداز هسته پژوهشی :

 در طی ۵ سال نتایج جراحی جدید گلوکوم را مشخص کرده و آنها را بعنوان روشهایی متداول در درمان جراحی این گروه از بیماران به جامعه بین الملل ارائه نماییم.

مأموریت هسته پژوهشی :

- مطالعه بر روی روشهای جدید و مبتکرانه جراحی گلوکوم و ارائه این روشها بعنوان روشهای نوین درمان جراحی

- شناسایی فاکتورهای بیولوژیک و مارکرهای موثر در شکست درمان

- شناسایی بیماران در ریسک شکست جراحی

- شناسایی بیماران در ریسک عوارض بالا و عوامل مستعد کننده

- ارائه روشهای جراحی با هزینه کمتر و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه

خطوط تحقیقاتی هسته پژوهشی :

- بهبود نتایج جراحی و کاهش عوارض جراحی ترابکولکتومی

- بهبود نتایج و کاهش عوارض جراحی شانت

- بهبود نتایج و کاهش عوارض جراحی گلوکوم مادرزادی

در جهت رسیدن به این اهداف روشهای جدیدی در متد جراحی ها بکار گرفته خواهد شد.

راهکارهای بلند مدت :

- تعلق بودجه های مناسب در زمان های مشخص و بطور منظم جهت عدم توقف طرح ها -ثبت و پیگیری درازمدت  بیمارانی که تحت عمل  جراحی قرار گرفته اند.

نتایج مورد انتظار از اجرای راهبردها :

-ارائه روشهای نوین، با اثر بخشی بالاتر و عوارض کمتر جراحی گلوکوم

برنامه کوتاه مدت :

انتخاب بیماران مناسب و نگارش طرحهای تحقیقاتی منطبق بر هدف و آماده سازی موارد و وسایل اولیه مورد نیاز جهت طرح

  

برنامه میان و بلند مدت :

 - انجام عمل جراحی به روشهای جدید و مبتکرانه در بازه های زمانی در نظر گرفته شده و اتمام پروژه ها به همراه جمع آوری اطلاعات و آنالیز مطالعه و نهایتا نگارش مقاله مورد نظر و ارائه آنها بصورت سخنران در مجامع بین الملل یا بصورت ارائه کارگاه

 ارکان هسته پژوهشی :

 - مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی ایران

 - دکتر نوید نیلفروشان مسئول سرویس گلوکوم

 - دکتر آرزو میرآفتابی عضو هیئت علمی سرویس گلوکوم

 - درمانگاه و اتاق عمل چشم بیمارستان رسول اکرم(ص)

 ترجمان دانش : دکتر نیلفروشان


دفعات مشاهده: 8791 بار   |   دفعات چاپ: 485 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر