دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • واکسیناسیون مادران باردار
  • مطالب آموزشی حوزه سلامت
  • نشانی مراکز و پایگاه های سلامت تحت پوشش
  • لیست کشیک مراکز غربالگری نوزادان
  • سامانه های مرتبط
  • راهنمای مراجعین
برنامه غربالگری نوزادان در بیمارستان

 | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 

دفعات مشاهده: 1153 بار   |   دفعات چاپ: 133 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سمینار سیاه سرفه و فلج اطفال

 | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 
ردیف عنوان دانلود
۱ سمینار سیاه سرفه و فلج اطفال در بیمارستان عرفان(۱)
۲ سمینار سیاه سرفه و فلج اطفال در بیمارستان عرفان(۲)

دفعات مشاهده: 586 بار   |   دفعات چاپ: 95 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سمینار سرخک

 | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 
برنامه کارگاه آموزشی بیماری سرخک ،سرخجه و سندرم سرخجه مادرزادی
ردیف عنوان دانلود
۱ اهمیت برنامه مراقبت بیماری های قابل پیشگیری با واکسن با سخنرانی آقای دکتر گل محمدی
۲ اپیدمیولوژی و علائم بیماری ، درمان و عوارض بیماری سرخک و سرخجه و سندرم سرخجه مادرزادی با سخنرانی خانم دکتر براتی
۳ طغیان های اخیر بیماری سرخک و نظام مراقبت سندرم سرخجه مادرزادی و بیماری سرخجه با سخنرانی آقای دکتر سلطان شاهی
۴ نظام مراقبت بیماری سرخک- نظام مراقبت آزمایشگاهی بیماری با سخنرانی خانم صبوری
۵  مراقبت بیماری های بثوری با هدف حذف سرخک
۶  شاخص های نظام مراقبت بیماری های بثوری تب دار
۷ اسلایدهای همایش سرخک بیمارستان عرفان دکتر براتی
۸ اسلایدهای همایش سرخجه بیمارستان عرفان دکتر براتی

دفعات مشاهده: 841 بار   |   دفعات چاپ: 198 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سمینار کورونا ویروس

 | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 
ردیف عنوان دانلود
۱ معرفی و بیان اهداف همایش  با سخنرانی دکتر مجیدپور
۲ بیماری های نوپدید تنفسی
۳ کورونا ویروس با سخنرانی دکتر نبوی
۴ سخنرانی دکتر سروش
۵ دستورالعمل مراقبت بالینی کورونا ویروس
۶  MERS-CoV با سخنرانی دکتر طالبی طاهر
۷ سخنرانی دکتر گل محمدی
۸ دستورالعمل مقابله با ایبولا
۹ سخنرانی دکتر رضایی در خصوص ایبولا

دفعات مشاهده: 1160 بار   |   دفعات چاپ: 88 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سیاه سرفه

 | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 
ردیف عنوان دانلود
۱ راهنمای مراقبت از بیماری سیاه سرفه

دفعات مشاهده: 1293 بار   |   دفعات چاپ: 162 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر