دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
img_yw_news
شنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۱

ایاب ذهاب-خدمات نظافت-آگهی روزنامه ابراراقتصادی و ابرار مورخ ۱۹ و ۲۱-۰۸-۱۴۰۱ - جلسه بازگشایی پاکت ها ۰۸-۰۹-۱۴۰۱

..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۱

برگزاری جلسه پیش فراخوان ۱۷-۰۸-۱۴۰۱

..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۹ آبان ۱۴۰۱

برگزاری جلسه مناقصه/مزایده ۰۹-۰۸-۱۴۰۱

..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۷ آبان ۱۴۰۱

خرید آمبولانس-آگهی روزنامه ایران و همشهری مورخ ۰۷ و ۰۵-۰۸-۱۴۰۱ - جلسه بازگشایی پاکت ها ۰۸-۰۹-۱۴۰۱

..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۷ آبان ۱۴۰۱

خدمات نظافت-آگهی روزنامه ابرار و ابراراقتصادی مورخ ۰۷ و ۰۵-۰۸-۱۴۰۱ - جلسه بازگشایی پاکت ها ۲۴-۰۸-۱۴۰۱

..

ادامه...
  • اداره امور قراردادها زیر نظر مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی مشغول فعالیت می باشد. 
فکس اداره ۸۸۶۲۲۵۷۷
 
کارشناسان تماس
آقای راه نورد ۸۶۷۰۲۱۸۷
آقای بیاد ۸۶۷۰۲۱۸۸
خانم دوزنده  خانم ستوده ۸۶۷۰۲۱۸۹
خانم حبیبی خانم یزدانی  ۸۶۷۰۲۱۹۰
آقای طاهری ۸۶۷۰۲۱۹۱

رابطین امور قراردادها

متن

متن

متن