دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

آمار بازدیدهای زیربخش : 1283965
بازدیدهای ۲۴ ساعت گذشته: 1601
کاربران حاضر در پایگاه: 0
 آخرین تاریخ به روزرسانی پایگاه:
1400/12/24

آشنایی با وبومتریک (Webometrics) یا رتبه بندی وب سایتهای دانشگاهی

 | تاریخ ارسال: 1397/5/28 | 
رتبه‌بندی وبومتریکس (وب‌سنجی) دانشگاه‌های دنیا در سال 2004 توسط آزمایشگاه سایبرمتریک، واحدی از انجمن ملی تحقیقات اسپانیا، بر اساس شاخصی مرکب از چهار پارامتر تهیه شده است. در آخرین نسخه این رتبه‌بندی حدود 25000 دانشگاه دنیا بر اساس اطلاعات مبتنی بر وب آن‌ها تحلیل شده است.این رتبه‌بندی که همه ساله در انتهای ماه‌های ژانویه و جولای به‌روز می‌شود، یک مقیاس وبی برای دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی را فراهم آورده و میزان فعالیت علمی وب‌گاه‌های آموزشی را به‌صورت دوره‌ای نشان می‌دهد.
اهداف وبومتریکس
شاخص‌های وبومتریکس به این دلیل به وجود آمده‌اند که میزان توجه مؤسسات و دانشگاه‌ها را به نشر اینترنتی نشان دهد.به عبارت دیگر هدف اصلی این رتبه‌بندی حمایت از طرح‌های دسترسی آزاد به‌منظور افزایش انتقال علم و دانش تولید شده توسط دانشگاه‌ها به کل جامعه است.لذا هدف از این رتبه‌بندی ارزیابی طراحی وب‌سایت‌ها و میزان بازدید آن‌ها نیست و در واقع رتبه مناسب برای یک دانشگاه تنها در صورتی امکان‌پذیر است که حضور آن دانشگاه در فضای مجازی، آیینه‌ای تمام‌نما از دانشگاه در فضای واقعی باشد.بنابراین برخی از دانشگاه‌های با کیفیت آموزشی بالا ممکن است به دلیل عدم تمایل به سیاست‌های انتشار اینترنتی، در این نوع رتبه‌بندی جایگاه مورد انتظار را به دست نیاورند.یکی دیگر از اهداف این رتبه‌بندی، ارزیابی جهانی دانشگاه‌ها است و بدین منظور تلاش شده است تا مؤسسات و دانشگاه‌های معتبر در همه کشورهای دنیا (توسعه‌یافته و در حال توسعه) ارزیابی شوند.
معیارهای رتبه بندی وبومتریکس
در حال حاضر چهار شاخص اصلی به‌عنوان فاکتورهای ارزیابی وبومتریکس وجود دارد.در جدول ذیل عنوان هر شاخص و درصد اهمیت آن بر اساس آخرین نسخه (جولای ۲۰۱۸) ارائه شده است.

دانشگاه‌های برتر ایران در نسخه جولای ۲۰۱۸ وبومتریک

ranking World Rank University Openness Rank Presence Rank Impact Rank Excellence Rank
1 388 University of Tehran 625 90 729 325
2 555 Tehran University of Medical Sciences 407 205 1288 443
3 594 Sharif University of Technology Tehran 2345 838 734 489
4 785 Amirkabir University of Technology 886 1793 2234 472
5 851 Tarbiat Modares University 864 601 2581 566
6 920 Shahid Beheshti University of Medical Sciences 920 211 2245 787
7 933 Isfahan University of Technology 1047 896 2872 599x
8 949 Iran University of Science & Technology Tehran 1100 743 3119 587
9 989 Ferdowsi University of Mashhad 1570 743 3119 807
10 1201 Shahid Beheshti University 1109 348 3289 906
11 1234 Shiraz University 1518 1819 3470 802
12 1272 Mashhad University of Medical Sciences 1119 409 3462 965
13 1360 University of Tabriz 1233 1518 4927 747
14 1369 Shiraz University of Medical Sciences 1401 832 2642 1301
15 1385 Tabriz University of Medical Sciences and Health Services 1403 338 4399 911
16 1397 Isfahan University of Medical Sciences 1104 555 3930 1051
17 1399 Khaje-Nassir-Toosi University of Technology 1620 1808 4137 885
18 1448 Islamic Azad University Tehran Science & Research Branch 1779 859 6191 669
19 1457 Islamic Azad University Mashhad 3622 3460 1187 1751
20 1566 University of Isfahan 1448 1195 4239 1157
21 1618 Payam Noor University 2887 501 4099 1146
22 1688 Iran University of Medical Sciences 1715 213 4757 1312
23 1833 Bu Ali Sina University Hamedan 1439 1660 6010 1233
24 1836 University of Guilan 1894 2257 5961 1137
25 1842 University of Kashan 1513 2032 6752 1083CAPTCHA