دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciencesکتابخانه پردیس بین الملل
دسترسی به پایگاههای اطلاعاتی Reaxys , Ovid , Embase , ScienceDirect , Clinical Key به پایان رسیده است.   دسترسی به Scopus مجددا برقرار گردید.
آدرس وب سایت کتابخانه های دانشگاه های علوم پزشکی کشور

 | تاریخ ارسال: 1397/2/11 | 
ردیف نام دانشگاه آدرس وب سایت کتابخانه
1 اراک http://lib.arakmu.ac.ir
2 ارتش http://www.ajaums.ac.ir
3 اردبیل http://www.arums.ac.ir/fa/library/
4 ارومیه http://library.umsu.ac.ir
5 اصفهان http://lib.mui.ac.ir
7 اهواز http://centrallib.ajums.ac.ir
8 ایران http://clib.iums.ac.ir
9 ایلام http://libportal.medilam.ac.ir
10 آبادان http://abadanums.ac.ir
11 بابل http://lib.mubabol.ac.ir
12 بجنورد http://nkums.ac.ir
13 البرز http://research.abzums.ac.ir
14 بم http://www.mubam.ac.ir
15 بندر عباس  http://www.mubam.ac.ir
16 بوشهر http://lib.bpums.ac.ir
17 بیرجند http://library.bums.ac.ir
18 تبریز http://centlibrary.tbzmed.ac.ir
19 تربت حیدریه http://amoozesh.thums.ac.ir
20 تهران http://lib.tums.ac.ir/
21 جهرم http://lib.jums.ac.ir/
22 جیرفت http://www.jmu.ac.ir
23 دزفول http://lib.dums.ac.ir
24 رفسنجان http://rums.ac.ir
25 زابل http://www.zbmu.ac.ir
26 زاهدان http://library.zaums.ac.ir
27 زنجان http://www.zums.ac.ir
28 سبزوار http://www.medsab.ac.ir
29 سمنان http://library.semums.ac.ir/
30 شاهرود http://lib.shmu.ac.ir 
31 شوشتر http://shoushtar.ajums.ac.ir
32 شهر کرد http://lib.skums.ac.ir/
33 شهید بهشتی http://lib.sbmu.ac.ir/
34 شیراز http://dlibrary.sums.ac.ir
35 علوم بهزیستی و توانبخشی http://lib.uswr.ac.ir
36 فسا http://lib-search.fums.ac.ir
37 قزوین http://ofoghlib.qums.ac.ir
38 قم http://res.muq.ac.ir
39 کاشان http://research.kaums.ac.ir
40 کردستان http://clib.muk.ac.ir
41 کرمان http://library.kmu.ac.ir
42 کرمانشاه http://lib.kums.ac.ir
43 گلستان http://www.goums.ac.ir
44 گناباد http://dl.gmu.ac.ir/
45 گیلان http://library.gums.ac.ir
46 لرستان http://lib.lums.ac.ir/ 
47 مشهد http://central_library.mums.ac.ir/
48 نیشابور http://www.nums.ac.ir/library.html
49 همدان http://library.umsha.ac.ir/
50 یاسوج http://lib.yums.ac.ir/
51 یزد http://lib.ssu.ac.ir/Farsi/Home/IndexCAPTCHA
دفعات مشاهده: 9273 بار   |   دفعات چاپ: 589 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر