دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • واکسیناسیون مادران باردار
  • مطالب آموزشی حوزه سلامت
  • نشانی مراکز و پایگاه های سلامت تحت پوشش
  • لیست کشیک مراکز غربالگری نوزادان
  • سامانه های مرتبط
  • راهنمای مراجعین
مراقبت کودک سالم

 | تاریخ ارسال: 1400/8/11 | 
ردیف عنوان دانلود
۱ معرفی برنامه کودک سالم AWT IMAGE
۲ بوکلت پزشک AWT IMAGE
۳ راهنمای بوکلت پزشک AWT IMAGE
۴ بوکلت غیرپزشک AWT IMAGE
۵ راهنمای بوکلت غیرپزشک AWT IMAGE
۶ راهنمای مشاوره مادر در سلامت و تغذیه کودک AWT IMAGE
۷ فلوچارت اجرایی AWT IMAGE
۸ دستورالعمل قطره آهن AWT IMAGE
۹ دستورالعمل قطره AD و مولتی ویتامین AWT IMAGE
۱۰ کارت مراقبت کودک(پسر) AWT IMAGE
۱۱ کارت مراقبت کودک(دختر) AWT IMAGE
۱۲ کارت مراقبت کودک(پسر نارس) AWT IMAGE
۱۳ کارت مراقبت کودک(دختر نارس) AWT IMAGE
۱۴ راهنمای ثبت نمودار رشد نوزادان نارس AWT IMAGE
۱۵ چک لیست برنامه ستادی AWT IMAGE
۱۶ چک لیست برنامه غیرستادی AWT IMAGE
۱۷ معرفی برنامه تکامل کودکان AWT IMAGE
۱۸ فلوچارت برنامه تکامل AWT IMAGE
۱۹ دستورالعمل ASQ:SE و ASQ۳ AWT IMAGE
۲۰ دستورالعمل bayely AWT IMAGE
۲۱ پرسشنامه های ASQ:SE و ASQ۳ AWT IMAGE
۲۲ منابع آموزشی AWT IMAGECAPTCHA
دفعات مشاهده: 5236 بار   |   دفعات چاپ: 252 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر