دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

آمار بازدیدهای زیربخش : 1283947
بازدیدهای ۲۴ ساعت گذشته: 1619
کاربران حاضر در پایگاه: 0
 آخرین تاریخ به روزرسانی پایگاه:
1400/12/24

سامانه میز خدمت

 | تاریخ ارسال: 1399/6/26 | 
سامانه میز خدمت (پیشخوان ارباب رجوع)
 
نظر به راه اندازی سامانه رسیدگی به درخواستهای ارباب رجوع از راه دور، از این پس خدمات الکترونیکی ذیل قابل ثبت و پیگیری می باشد. در صورت نیاز به تکمیل فرم‌های هر فرآیند، روی لینک های مربوطه کلیک فرمایید و پس از تکمیل آن را در سامانه به پیوست درخواست خود بارگذاری نمایید. خواهشمند است از هر گونه پیگیری حضوری خودداری فرمایید.  

لینک سامانه پیشخوان ارباب ارجوع: 
 fc.iums.ac.ir

فرم های ارباب رجوع معاونت توسعه:

:: فرمهای اداره استخدام

:: فرمهای اداره بازنشستگی

:: پرسشنامه رضایت سنجی

:: پمفلت راهنمای استفاده از سامانه الکترونیکی ثبت نامه

:: پمفلت راهمای درخواست الکترونیکی

 CAPTCHA