دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

آمار بازدیدهای زیربخش : 1283947
بازدیدهای ۲۴ ساعت گذشته: 1619
کاربران حاضر در پایگاه: 0
 آخرین تاریخ به روزرسانی پایگاه:
1400/12/24

فرمهای اداره استخدام

 | تاریخ ارسال: 1399/6/26 | 
فرم طرح۱ را دانلود و پر نمایید، سپس درلینک سامانه از اینجا بارگذاری کنید


فرم معافیت را دانلود نمایید فرم معافیت را دانلود نمایید،سپس درلینک سامانه از اینجا بارگذاری کنید


 نمونه فرم طرح را دانلود نمایید،سپس درلینک سامانه از اینجا بارگذاری کنیدCAPTCHA