• فعالیت های علمی بین المللی
  • دسترسی سریع


معاون تحقيقات و فناوري
مديريت تحقيقات و فناوري
مديريت ارتباطات و كاربرد نتايج تحقيقات


ارتباط دانشگاه با صنعت
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


معاون تحقيقات و فناوري
مديريت تحقيقات و فناوري
مديريت ارتباطات و كاربرد نتايج تحقيقات


ارتباط دانشگاه با صنعت
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی
img_yw_news
May 15, 2022

اجلاس معاونین و مدیران بین الملل دانشگاه های علوم پزشکی کشور

اجلاس معاونین و مدیران بین الملل دانشگاه های علوم پزشکی کشور ..

ادامه...
img_yw_news
April 12, 2022

پیام تبریک معاون بین الملل دانشگاه به مناسبت روز دندانپزشک

پیام تبریک معاون بین الملل دانشگاه به مناسبت روز دندانپزشک ..

ادامه...
img_yw_news
March 14, 2022

گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران، پیشگام در آسیا

گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران، پیشگام در آسیا ..

ادامه...
img_yw_news
March 2, 2022

برگزاری نخستین کارگاه آموزشی اعتبار بخشی بین الملل

برگزاری نخستین کارگاه آموزشی اعتبار بخشی بین الملل ..

ادامه...
img_yw_news
December 5, 2021

بازدید رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی ایران و هیات همراه از دانشکده دندانپزشکی

..

ادامه...