ثبت نام

مركز تحقيقات سوختگي دانشگاه علوم پزشكي ايران برگزار مي كند

 

پنجمین همايش كشوري سوختگي

 

تاريخ برگزاري : 6-5 اسفند 1394

 

گروه هاي هدف:كليه رشته هاي پزشكي و پيراپزشكي

 

مهلت ارسال مقالات:20 دي 1394

 

محل برگزاري همايش:سالن همايش هاي رازي – پرديس دانشگاه علوم پزشكي ايران

 

ارسال مقاله و ثبت نام کنگره

 

آدرس دبيرخانه همايش:

تهران،خيابان وليعصر،بالاتر از خيابان ميرداماد ،خيابان رشيد ياسمي،مر كز آموزشي درماني شهيد مطهري،مركز تحقيقات سوختگي

تلفن تماس دبيرخانه اجرایی: 88249775 (10 خط)