اخبار


موافقت قطعی مرکز تحقیقات سوختگی
اخذ موافقت قطعی مرکز تحقیقات سوختگی دانشگاه علوم پزشکی ایران
شورای گسترش وزارت بهداشت موافقت قطعی مرکز تحقیقات سوختگی را تصویب کرد.
 ٠٩:٣٨ - 1394/05/18 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری پنجمین همایش کشوری سوختگی
برگزاری پنجمین همایش کشوری سوختگی
برگزاری پنجمین همایش کشوری سوختگی
 ١١:٢٠ - 1394/05/16 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری نشست خبری چهارمین همایش کشوری سوختگی
برگزاری نشست خبری چهارمین همایش کشوری سوختگی
نشست خبری به مناسبت برگزاری چهارمین همایش کشوری سوختگی و همزمان با نزدیک شدن ایام چهارشنبه پایان سال در مرکز تحقیقات سوختگی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار گردید
 ١٣:٣١ - 1393/11/28 - نظرات : ٠متن کامل >>
راه اندازی پایگاه اطلاع رسانی مرکز تحقیقات سوختگی دانشگاه علوم پزشکی ایران
راه اندازی پایگاه اطلاع رسانی مرکز تحقیقات سوختگی دانشگاه علوم پزشکی ایران
راه اندازی پایگاه اطلاع رسانی مرکز تحقیقات سوختگی دانشگاه علوم پزشکی ایران
 ١٧:١٣ - 1393/08/28 - نظرات : ٠متن کامل >>