توليد علم و تحقيقات حيات آينده كشور است. (مقام معظم رهبري)

 

 

پژوهشکده ایمونولوژی و بیماریهای عفونی

مرکز تحقیقات ایمونولوژی

Immunology Research Center

آدرس: بزرگراه شهید همت، بین بزرگراه های شیخ فضل اله نوری و شهید چمران، دانشکده پزشکی، طبقه اول، انتهای راهرو، درب جنوبی

تلفن: 86703250

 

مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی اطفال

Pediatric Infectious Diseases Research Center 

آدرس: ستارخان، خیابان نیایش، بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص)، طبقه چهارم

تلفن: 66516049

 

 

مرکز تحقیقات مقاومتهای میکروبی

Anti-microbial Resistance Research Center

آدرس: خیابان ستارخان، خیابان نیایش، بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)، ساختمان شماره 1، طبقه چهارم، روبروی آزمایشگاه

 تلفن: 64352397 تلفکس66554063

  


 

موسسه مطالعات تاریخ پزشکی، طب اسلامی و مکمل

Research Institute for Islamic & Complementary Medicine

آدرس: خیابان جمهوری اسلامی، خیابان لاله زار شمالی، کوچه پیرنیا، پلاک 9

تلفن: 55639667 - 55152191 - 55152192

 پست الکترونيک: imhicmr@iums.ac.ir

 


 

 

 

مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی

 Cellular and Molecular Research Center

آدرس: بزرگراه شهید همت، بین بزرگراه های شیخ فضل اله نوری و شهید چمران، دانشکده پیراپزشکی 

تلفن: 88622578 داخلی 4720   

 


 

 

 

 

مرکز تحقیقات علوم دارویی 

 Razi Drug Research Center

آدرس: بزرگراه شهید همت، بین بزرگراه شهید همت، بین بزرگراه های شیخ فضل اله نوری و شهید چمران، دانشکده پزشکی 

تلفن: 88622523

 پست الکترونيک: rdrc.contact@iums.ac.ir


 

 

مرکز تحقیقات فیزیولوژی

Physiology Research Center

آدرس: بزرگراه شهید همت، بین بزرگراه های شیخ فضل اله نوری و شهید چمران، دانشکده پزشکی 

تلفن: 86704772 تلفکس: 88622709 


 

 

 

مرکز تحقیقات آسیب شناسی سرطان

Oncopathology Research Center

آدرس: بزرگراه شهید همت، بین بزرگراه های شیخ فضل اله نوری و شهید چمران، دانشکده پزشکی، طبقه اول 

 تلفن: 86703209- 86703211 


 

 

مرکز تحقیقات گوش، گلو، بینی و سر و گردن

ENT and Head & Neck Research Center

آدرس: میدان توحید، خیابان ستارخان، بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)

تلفن: 66504294 تلفکس: 66525329


 

 

 

مرکز تحقیقات چشم

  Eye Research Center

آدرس: میدان توحید، خیابان ستارخان، بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)

تلفن: 66558811 - 66516999 تلفکس: 66559595


 

 

 

 

مرکز تحقیقات جراحی کم تهاجمی

Minimally Invasive Surgery Research Center

آدرس: خیابان ستارخان، خیابان نیایش، خیابان شهید منصوری، ضلع جنوبی بیمارستان رسول (ص)، مرکز آموزش جراحی های درون بینی

تلفن: 8-66555447  فکس: 66501113 داخلی 6


 

 

 

 

مرکز تحقیقات طب کار

Occupational Medicine Research Center

آدرس: ستارخان، خیابان نیایش، بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص)

تلفن: 66551204


 

 

 

 

مرکز تحقیقات بهداشت روان

Mental Health Research Center

 آدرس: خیابان ستارخان، خیابان نیایش، خیابان شهید منصوری، پلاک 2، انستیتو روانپزشکی تهران، طبقه اول

تلفن: 66506862


 

 

مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد

Gastrointestinal and liver Diseases Research Center

آدرس: میدان ولیعصر، خیابان کریمخان، خیابان به آفرین، بیمارستان فیروزگر

تلفن: 82141633 - 88937383 تلفکس: 82141382


 

مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم

 Endocrinology and Metabolism Research Center

آدرس: میدان ولیعصر، خیابان کریمخان زند، خیابان به آفرین، خیابان ولدی، کوچه فیروزگر، جنب اورژانس بیمارستان فیروزگر، طبقه سوم

تلفن:6- 88945435 مرکز تلفن: 88945247 فاکس: 88945173

پست الکترونیک: iem@iums.ac.ir


 
 

مرکز تحقیقات توانبخشی

 Rehabilitation Research Center

آدرس: میرداماد، میدان مادر، خیابان شهید شاه نظری، خیابان نظام، دانشکده علوم توانبخشی

تلفن:  22228051 - 22222059 داخلی 196-197 -184 - 198


 

 

 

مرکز تحقیقات سوختگی

 Burn Research Center

آدرس: خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان شهید یاسمی، بیمارستان مطهری

تلفن: 88884275 


 

مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری

Nursing Care Research Center 

آدرس: خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان شهید یاسمی، روبروی بیمارستان خاتم الانبیا

تلفن: 88671613- 43651116

 پست الکترونیک: ncrc@iums.ac.ir


 

مرکز تحقیقات بهداشت کار

Occupational Health Research Center

آدرس: بزرگراه شهید همت، بین بزرگراه های شیخ فضل اله نوری و شهید چمران، دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده بهداشت

تلفن:31 - 86704638

 پست الکترونیک:  ohrc@iums.ac.ir


 

مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی

Hospital Management Research Center

آدرس: خیابان ولی عصر، بالاتر از میدان ونک، خیابان شهید والی نژاد، بیمارستان هاشمی نژاد

تلفن: 88116294-88644466 فاکس: 88644485


 

مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سلامت

 Health Management and Economics Research Center

آدرس: خیابان ولیعصر، خیابان رشید یاسمی، پلاک 6، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

تلفن: 88671614 - 88671615

 پست الکترونیک: hme@iums.ac.ir


 

مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی

Center for Educational Research in medical sciences

آدرس:  بزرگراه شهید همت، بین بزرگراه های شیخ فضل اله نوری و شهید چمران، دانشکده پزشکی طبقه دوم، اتاق 253

تلفن: 86703307


 

مرکز تحقیقات قلب و عروق شهید رجایی

Rajaie Cardiovascular Medical & Research Center

آدرس: خیابان ولیعصر، تقاطع نیایش، مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی

تلفن: 23922340 فاکس: 22663317


 

مرکز تحقیقات اکوکاردیوگرافی

Echocardiography Research Center

آدرس: خیابان ولیعصر، تقاطع نیایش، مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی

تلفن: 23923082

 


 

مرکز تحقیقات بیماریهای دریچه ای قلب

Heart Valve Disease Research Center

آدرس: خیابان ولیعصر، تقاطع نیایش، مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی

تلفن: 23923061 فاکس: 22663209 

 


 

مرکز تحقیقات الکتروفیزیولوژی قلب

Cardiac Electrophysiology Research Center

آدرس: خیابان ولیعصر، تقاطع نیایش، مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی

تلفن: 23923017

 


 

مرکز تحقیقات مداخلات قلبی عروقی

Cardiovascular Intervention Research Center

آدرس: خیابان ولیعصر، تقاطع نیایش، مرکز آموزشی تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی

تلفن: 23923065

 


 

مرکز تحقیقات کولورکتال

 Colorectal Research Center 

آدرس: ستارخان، خیابان نیایش، بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص)، طبقه هفتم

تلفن: 66554790

 


 

 

مرکز تحقیقات بازسازی استخوان و مفاصل 

 Bone & Joint Reconstruction Research Center

آدرس: میدان شهدا، خیابان مجاهدین اسلام، روبروی پمپ بنزین

تلفن: 33542041-33542022

پست الکترونیک: Ortho@iums.ac.ir


مرکز تحقیقات مدیریت اورژانس 

 Emergency Management Research Center

آدرس: ستارخان، خیابان نیایش، بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص)،بخش اورژانس

تلفن:  66525327

 


مرکز تحقیقات درد 

   Pain Research Center 

آدرس: ستارخان، خیابان نیایش، بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص)، ساختمان شماره 2، طبقه 4، کلینیک درد

تلفن:  66509059


 

مرکز تحقیقات پیشگیری از بیماریهای قلب و عروق

Research center for prevention of cardiovascular disease

آدرس: میدان ولیعصر، خیابان کریمخان، خیابان به آفرین، بیمارستان فیروزگر، طبقه چهارم

تلفن:  88945246


 
 

مرکز تحقیقات رشد و نمو کودکان 

 Grow and Development of children Research Center

آدرس: میدان ولیعصر، خیابان کریمخان، خیابان به آفرین، بیمارستان فیروزگر، طبقه چهارم

تلفن: 88945246


 
 

مرکز تحقیقات تکنولوژی بهداشت محیط 

 Research Center for Environmental Health Technology

آدرس: بزرگراه شهید همت، بین بزرگراه های شیخ فضل اله نوری و شهید چمران، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

تلفن:  86704767 - 88622618

 


 
 

 مرکز تحقیقات قاعده جمجمه

Skull Base Research Center 

آدرس: میدان توحید، خیابان ستارخان، بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)

تلفن: 

 


 

 مرکز تحقیقات اعتیاد و رفتار پرخطر

Addicition & Highrisk Behaviors Research Center

آدرس:

تلفن: 

 


 

 مرکز تحقیقات بیماریهای عصبی، عضلانی و اسکلتی

 

آدرس: میدان ولیعصر، خیابان به آفرین، مرکز آموزشی درمانی فیروزگر

تلفن:  82141229  فاکس: 88942970

پست الکترونیک: nmsrc@ iums.ac.ir

 


 

 مرکز تحقیقات طب پیشگیری و سلامت جمعیت

Preventive Medicine and Public Health Research Center 

آدرس: بزرگراه شهید همت، بین بزرگراه های شیخ فضل اله نوری و شهید چمران، دانشکده پزشکی 

تلفن: 88602225

 پست الکترونیک: pmph@ iums.ac.ir


 

 مرکز تحقیقات بیماریهای زنان (اندومتریوزیس)

 

آدرس: خیابان ستارخان، خیابان نیایش شماره 2، مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی حضرت رسول اکرم(ص)، طبقه سوم بخش زنان

تلفن: 66509283

 


 

 مرکز تحقیقات بیولوژی پرتو

Radiat ion Biology Research Center 

آدرس: بزرگراه شهید همت، بین بزرگراههای شیخ فضل الله نوری و شهید جمران، دانشکده پیراپزشکی روبروی گروه علوم پرتویی

تلفن: 86704664

پست الکترونیک: rbrc@iums.ac.ir


 

 مرکز تحقیقات علوم اعصاب 

Neuroscience Research Center 

آدرس: بزرگراه شهید همت، بین بزرگراههای شیخ فضل الله نوری و شهید جمران، دانشکده پیراپزشکی - طبقه همکف - جنب آزمایشگاه علوم پایه

تلفن: 86704529

 پست الکترونیک:


 
 

 مرکز تحقیقات سوانح و مصدومیت

Truma and Injury Research Center

آدرس: خیابان ستارخان، خیابان نیایش، مجتمع آموزشی درمانی پژوهشی حضرت رسول اکرم(ص)

تلفن: 64352630

 پست الکترونیک:


  مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی میکروبی

آدرس:

تلفن: 

 پست الکترونیک:

 


 

  مرکز تحقیقات آلودگی هوا

آدرس:

تلفن: 

 پست الکترونیک:

 


 

  مرکز تحقیقات ارتقاء سلامت

آدرس:

تلفن: 

 پست الکترونیک:

 
 
آدرس: بزرگراه شهید همت، بین بزرگراه های شهید چمران و شهید شیخ فضل الله نوری، دانشگاه علوم پزشکی ایران، ستاد مرکزی، طبقه پنجم، اتاق 516