صفحه اصلي >  کارگاه‌ها > کارگاههای سال 1393 > کارگاه روش تحقیق مرکز تحقیقات جراحیهای کم تهاجمی 
کارگاه روش تحقیق مرکز تحقیقات جراحیهای کم تهاجمی

 

 کارگاه سه روزه  "انواع مطالعات اپیدمیولوژیک"

 تاریخ 20-22 خرداد ماه

 

مطالعات کوهورت

3-5 تیر ماه

 

 

زمان

مدرس

روز اول                                                                      3 تیر 1393                                                8-14

طراحی، جمعیت، رضایتنامه، نمونه گیری، اقدامات پایه

9:30-8:00

دکتر داوود خلیلی

پیگیری (اقدامات و فواصل)، اقدامات کاهش دهنده عدم پاسخ

11:30-9:30

پیگیری شرکت کنندگان با دستیابی سخت و ریزش یافته

12:00-11:30

پذیرایی

13:00-12:00

کار گروهی

14:00-13:00

روز دوم                                                                     4 تیر 1393                                                8-14

بروز، خطر نسبی،

10:00-8:00

دکتر داوود خلیلی

مطالعات کوهورت و داده های طولی

11:30-10:00

پذیرایی

12:00-11:30

کار گروهی

14:00-12:00

روز سوم                                                                    5 تیر 1393                                                8-14

معرفی کوهورتهای معروف ایران

9:30-8:00

دکتر سید سعید هاشمی

روایی و پایایی در جمع آوری داده ها

11:30-09:30

پذیرایی

12:00-11:30

کار گروهی

14:00-12:00

 

 

 

مقاله نویسی و اصول نوشتار علمی

15-17 مهر

 

 

زمان

مدرس

روز اول                                                                   15 مهر 1393                                                 8-14

مقاله تحقیقاتی: مقدمه، روش کار

9:00-8:00

دکتر علی کبیر

نتایج، بحث

10:30-9:00

عنوان، مؤلفین، affiliation، تقدیر و تشکر، منابع

11:30-10:30

EndNote

12:30-11:30

پذیرایی

13:00-12:30

کار گروهی

14:00-13:00

روز دوم                                                                 16 مهر 1393                                                8-14                       

یافتن مجله مناسب، ارسال و پیگیری چاپ، پاسخ به داوران

9:30-8:00

دکتر علی کبیر

مقاله مروری

10:30-9:30

مقاله گزارش مورد (موارد)

11:30-10:30

پذیرایی

12:00-11:30

گزارش مختصر، نامه به سردبیر، editorial

13:00-12:00

کار گروهی

14:00-13:00

روز سوم                                                                17 مهر 1393                                                8-14

اصول تهیه نوشتار علمی

9:30-8:00

دکتر سید سعید هاشمی

خطاهای شایع در تهیه نوشتار علمی

11:30-09:30

پذیرایی

12:00-11:30

کار گروهی

14:00-12:00

 

 

 

مطالعات مورد –شاهدی

16-18 دی  ماه

 

 

زمان

مدرس

روز اول                                                                   16 دیماه 1393                                                8-14

تعریف، کاردبرد

9:30-8:00

دکتر علی کبیر

نقاط ضعف و قوت

11:30-9:30

انواع (case cross over، case only، ...)

12:00-11:30

پذیرایی

13:00-12:00

کار گروهی

14:00-13:00

روز دوم                                                                 17 دیماه 1393                                                8-14

انتخاب مورد

09:30-8:00

دکتر داوود خلیلی

انتخاب شاهد

11:00-9:30

پذیرایی

11:30-11:00

نکات خاص در مطالعات مورد - شاهدی

13:00-11:30

کار گروهی

14:00-13:00

روز سوم                                                                18 دیماه 1393                                                8-14

خطاها

9:30-8:00

دکتر سید سعید هاشمی

شاخصهای آماری، آنالیز آماری

11:30-09:30

پذیرایی

12:00-11:30

کار گروهی

14:00-12:00

جهت ثبت نام در این کارگاه ها به طور مستقیم با  شماره تماسهای مرکز تحقیقات جراحیهای کم تهاجمی تماس حاصل فرملیید.
مرکز تحقیقات جراحی های کم تهاجمی
تهران، خیابان ستارخان، خیابان نیایش، بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص)
66507055  و یا 66555447داخلی 525
 
پيوندها
اداره علم سنجي و انتشارات  >> بزرگراه همت - بين شيخ فضل الله و چمران - دانشگاه علوم پزشكي ايران - كتابخانه مركزي - طبقه 1-     تلفن: 86705506