توصیه:
لطفاً جهت نمایش بهتر و کامل سایت از مرورگر Mozilla Firefox استفاده نمایید.
مرکز آموزشی درمانی فیروزگر

مسئول تجهیزات پزشکی مرکز آموزشی پژوهشی درمانی فیروزگر:

                      جناب آقای مهندس علی اکبر علیدوست                 تلفن:  82141324ورود به سایت مرکز آموزشی پژوهشی درمانی فیروزگر