توصیه:
لطفاً جهت نمایش بهتر و کامل سایت از مرورگر Mozilla Firefox استفاده نمایید.
بیمارستان شهدای یافت آباد

مسئول تجهیزات پزشکی بیمارستان شهدای یافت آباد:

                                                 سرکار خانم مهندس الهام فدایی                 تلفن: 66807851