توصیه:
لطفاً جهت نمایش بهتر و کامل سایت از مرورگر Mozilla Firefox استفاده نمایید.
بیمارستان حضرت فاطمه رباط کریم

مسئول تجهیزات پزشکی بیمارستان حضرت فاطمه رباط کریم:

                                      سرکار خانم مهندس مرضیه سالاروند               تلفن:5-56433770  داخلی 6198 ورود به سایت بیمارستان حضرت فاطمه رباط کریم