توصیه:
لطفاً جهت نمایش بهتر و کامل سایت از مرورگر Mozilla Firefox استفاده نمایید.
معرفی همکاران

کارشناسان مدیریت تجهیزات پزشکی معاونت غذا و دارو :

                   نام:                                                                        سمت:

سرکار خانم مهندس مودت همایی                                                  مدیر

سرکار خانم مهندس شیرین شادکام                                        کارشناس مسئول

سرکار خانم مهندس سولماز کلانتری                                            کارشناس

سرکار خانم مهندس فاطمه تقی پور                                           کارشناس

سرکار خانم مهندس طیبه خاوری                                                 کارشناس

سرکار خانم مهندس زهرا ثابت قدم                                            کارشناس

سرکار خانم مهندس سارا جهانگیر                                               کارشناس

سرکار خانم مهندس شایسته شریعتمداری                                  کارشناس

سرکار خانم مهندس سودابه رجبی پور                                         کارشناس

 جناب آقای مهندس علی فرح زاد                                           کارشناس مسئول

جناب آقای مهندس سید علیرضا حسینی                                      کارشناس

جناب آقای مهندس سید علی حسینی                                          کارشناس

جناب آقای مهندس هومن راجی                                                کارشناس

جناب آقای محمد قویدل                                                        مسئول دفتر