خانه ι دانشگاه ι ورود اعضاء  English

 

هيات علمي و پزشكان بخش پاتولوژي

دكتر فروغ هاشمي

متخصص آسيب شناسي

cv

 

 

 

 

دكتر علي زارع مهرجردي

متخصص آسيب شناسي

cv

 

 

 

 

دكتر ناصر رخشاني

متخصص آسيب شناسي

cv

پيوندها